Ny optagelsesprocedure i Coret

Der er stor interesse for at synge i Coret. Det har givet anledning til ændringer i forbindelse med optagelse af nye.

Det er ikke mange år siden, vi aktivt måtte søge efter nye medlemmer til vores kor gennem opslag på Facebook, foldere og Åbent Hus-arrangementer. Det behov har vi dog ikke for tiden.

I de seneste 3-4 år er medlemstallet nemlig vokset til et antal, som gør, at vi efterhånden har ramt loftet for, hvor stort vores kor kan være. At være et stort kor giver mulighed for meget musikalsk, men den fysiske størrelse sætter også konkrete begrænsninger for, hvad vi kan som kor og forening, og hvor vi f.eks. kan afholde koncerter.

Det har givet anledning til en fælles drøftelse af, hvilket kor vi ønsker at være i fremtiden, og hvordan vi kan håndtere den store interesse på en god og meningsfuld måde. Det har udmøntet sig i en række nye tiltag.

Ventelister og sangprøve

Vi har først og fremmest oprettet ventelister til optagelse i de forskellige stemmegrupper og har sat optagelsesdato til én gang om året til forskel fra det løbende optag, vi tidligere har haft.

Ud fra et ønske om at kunne opretholde et kor med en god dynamik, klang og en hvis musikalsk kvalitet, som gør at vi bl.a. kan tilbyde at stille op i særlige shows og sammenhænge (som vi elsker!), har vi desuden valgt at stille lidt flere krav til dem, der fremover søger optagelse.

I forbindelse med sæsonstart 23/24 afholder vi derfor for første gang en egentlig optagelsesprøve (stemmeprøve), hvor nye medlemmer optages på baggrund af en vurdering af deres sangstemmer og flair for at indgå i flerstemmig sang. Naturligvis i et format, som tager i betragtning, at vi er et amatørkor med plads til de fleste inden for rammerne af vores formål.

Kor er populært

Den store interesse for vores kor vidner om, at korsang bliver ved med at være populært, og at vores kor tilbyder et fællesskab, som mange har lyst til at være en del af. Det er vi meget glade for og glæder os til mange gode sæsoner og oplevelser i fremtiden!

Læs mere under Bliv medlem

Oplev vores næste korkoncert 7. juni! Læs mere under Koncerter